House Flipper 3D – Idle Home Design Makeover Game การตกแต่งบ้าน

House Flipper 3D - Idle Home Design Makeover Game การตกแต่งบ้าน

การออกแบบ, การตกแต่งบ้าน หรือจะเป็นการซ่อมแซมล้วนต้องอาศัยความรู้, ศิลปะ, การคำนวณ บวกกับความชำนาญ เพราะถ้าผู้ที่ลงมือทำไม่มีความสามารถในด้านนี้ ก็อาจก่อให้เกิดผลเสียตามมาได้ ดังนั้น การที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในบ้านควรปรึกษาผู้รู้จะเป็นการดีที่สุด เพราะนอกจากจะได้แบบที่สวยถูกใจแล้ว ก็ยังได้ความปลอดภัยกลับมาด้วย ซึ่งเกม House Flipper 3D – Idle Home Design Makeover Game ที่เราจะไปเล่นกันในวันนี้ ต้องบอกว่าเป็นการวัดทักษะอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเลย ระบบ Gameplay รูปแบบการเล่นของเกม House Flipper 3D – Idle Home Design Makeover Game จะให้เรารับหน้าที่ของช่างเพื่อจัดการซ่อมแซมห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน รวมไปถึงการทำความสะอาดแล้วก็การเคลื่อนย้ายของ ด้วยมุมมองแบบ FPS โดยการควบคุมจะเป็นการใช้ Mouse ในการเล่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเราสามารถกดไปที่ปุ่ม Movement บนหน้าจอเพื่อทำการเดินเข้าไปยังจุดหมาย หรือว่าใช้ในการเดินออกเมื่อทำภารกิจสำเร็จ ส่วนการคลิกซ้ายค้างไว้จะเป็นการหมุนดูรอบ ๆ ซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีทั้งถุงขยะ, คราบสกปรกที่เกาะอยู่ตามที่ต่าง ๆ, ร่องรอยการแตกของผนัง […]